Bibliaiskola


 Egyházunk több kisebb-nagyobb kérdése mellett ott szerepel legalább éves szinten a konfirmáció. Hány évesen vegyük a kátét? Mit tanítsunk? Mit kérjünk számon? Hogyan lehet gyümölcsöző a hitoktatás eme sarkalatos része? Hogyan építsük általa a gyülekezetet? Nehéz, néha a lelkipásztori munkát megkeserítő, vagy éppen motiváló kérdések ezek.
 A 2009-es év ebből a szempontból is az Úr kegyelmes esztendeje volt a gávai gyülekezet számára. A „szokásos” 14 évesek mellett két alkalommal is volt felnőtt konfirmáció egyházközségünkben. Nem a közelgő esküvő árnya, gyermek születése, egyéb számításon alapulók okok hozták létre a tavasszal és ősszel induló bibliaiskolai csoportokat, hanem az a vágy, hogy a gyülekezethez tartozzanak, valamint többet tudjanak meg az Istenről, a hitről, a megváltásról.
 Az Amerikából származó Életműhely program anyagát vettük végig 10 alkalommal mindkét csoportban. Kerestük a választ ezekre a kérdésekre: Mitől rossz a világ?, Ki vagyok én?. Kicsoda Jézus?, Mit jelent a feltámadás?, Hogyan juthatok közelebbi kapcsolatba Istennel?.
 Az első csoport még nagyon hivatalosan alakult. Olyanokat szólítottunk meg, akikről feltételeztük, van bennük egy kis nyitottság az egyház, az Isten felé. A bibliaiskolán való részvétel nem tette kötelezővé a konfirmációt, csak a lehetőséget kínálta fel azok számára, akik elindultak egy úton.
 A második csoport önmagát szervezte, s közülük mindenki élt a konfirmáció lehetőségével. Ennek eredményeként 2009-ben a 7 fiatal mellett 12 felnőtt fogadta, hogy vállalja az Istenhez és a református egyházhoz való tartozását áldozatok árán is.  
 Nagy ajándék, hogy emberekkel foglalkozhatunk, hogy vannak gyermekek és fiatalok, akikben iskolai keretek között csepegtethetjük, vethetjük az igemagot. S óriási kegyelem az is, hogy ebben a szekuralizált, eltorzult világban vannak vágyódó lelkek, akik megtalálják a helyüket, az egyház, a reformátusság keretein belül.
 
Sipos Brigitta lp., Gáva


>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló