Nyári táborok Egyházmegyénkben I.

Sóstó

Gyülekezetünkben június 17 és 21. között tartottuk meg nyári napközis táborunkat. A 7 és 17 év közötti korosztály számára sokféle színes programot kínáltunk. Ellátogattunk a Kölcsey Televízió stúdiójába, a nyíregyházi repülőtérre, a négy történelmi felekezet templomába, kerékpártúráztunk, filmklubot tartottunk, vetélkedtünk, előadásokat hallgattunk és természetesen sokat játszottunk.

 

Ibrány

Bibliai napközit tartottunk a hittanoktatásban résztvevő gyermekek számára a tanév végeztével.   „Testvéri szeretet” nyári gyermekevangelizációs anyagának felhasználása révén.

Hétfőtől csütörtökig minden délelőtt a templom hűvösében kezdtük a napunkat: daltanulást követően bibliai témájú történetek felhasználásával mindennapjaink testvéri és lelki testvéri viszonyulását vizsgáltuk és éltük át. A beszélgetések és a feladatok megoldása közben az emberi kapcsolataink alapjainak mélységébe pillantottunk bele, és a megértett igazságok jelentőségét igyekeztünk a gyermekek személyes életébe „ültetni”. A nap további részében pedig a parókiaudvaron szabadtéri játékok, foglalkozások, jóízű beszélgetések kísérték együttlétünket.

Az utolsó napon pedig kirándulásra indultunk: utunk előbb Vizsolyba, a református bibliamúzeumba vezetett, ahol tárlatvezetéssel egybekötött látogatáson vettünk részt a templomban, megtekintve az eredeti Vizsolyi Biblia egy még fellelhető példányát, figyelemmel hallgattuk freskókincsek ismertetését, valamint a Manstkovits Nyomdatörténeti múzeum két kiállításával ismerkedtünk meg interaktív biblianyomdászattal egybekötve. Hatalmas élmény volt gyermek és felnőtt számára egyaránt.

A következő állomás a boldogkői vár volt, ahol régészeti- és hadtörténeti kiállítás,
pénztörténeti kiállítás, zászló- és címerkiállítás, kovácsműhely és várbörtön,
valamint Közép-Európa legnagyobb, a magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona
kiállítása volt megtekinthető. A várból kitekintve pedig csodálatos panoráma tárult elénk a környező dombok és hegyek felé.

Ezután egy órás autóbuszos utazás várt ránk, hogy Kőkapura megérkezve megállapíthassuk: wifi nincs, csendből és nyugalomból viszont nincs hiány. Rövid sétával megtekintettük a Károlyiak vadászkastélyát, amelyet a svájci kastélyok ihlettek, és ahol vadászott még Horthy Miklós, Bethlen István, majd Rákosi Mátyás is. A kastély tövében a patakot tóvá duzzasztották, különleges látványt nyújtva a teraszról letekintve.

A szabadtéri játékunk után pedig a kisvasút mozdonyfüttye jelezte, hogy hamarosan indulunk: erdei vonatozásra. Hatalmas élmény volt ez is: a nyitott vagonokban helyet foglalva a természetben gyönyörködve és friss levegőt belélegezve.

A hazavezető út során meg felkerestük még Tokaj belvárosát, ahol a sétánk után finom fagyigombócok vártak bennünket.


2019 augusztusának végén, mintegy ráhangolódva az új tanévre, és egyúttal református közoktatási intézményünk működéséhez segítő felkészítést nyújtottak a reformátori alapelvek felidézésével megtartott 2. bibliai napközink.

A program ideje alatt a TITUSZ Hitéleti Alapítvány Reformáció – 5 alapigazság 5 bibliai történettel segédanyagának felhasználása révén a reformátori alapelvek mélységébe pillantottunk bele, és a megértett igazságok jelentőségét igyekeztünk a gyermekek személyes életébe „ültetni”.

Minden napon 1-1 igazságot járunk körül bibliai történet feldolgozásával, énektanulással, játékos feladatok végrehajtásával, valamint manuális tevékenységekkel.

Ezen kívül a fiatalabb generáció tagjai számára a megértett igazságok elmélyítése révén öntudatosabb református lelkiség irányába történő elsegítést szerettünk volna elérni.

Isten áldása legyen a résztvevőkön és a segítőkön!


Tiszavasvári

A tiszavasvári gyülekezetben június 24-28. között tartottuk a nyári gyermekfoglalkozásokat. A hét témája: „Tetőtől talpig” volt. A bibliai történeteken keresztül a gyermekek megtanulhatták, a kézműves foglalkozások által pedig elmélyíthették szívükben annak igazságát, hogy Isten kezében vagyunk mindenestül. Ő mindenünket felhasználhat a jó cselekvésére és mindenünket átjárhatja gyógyító, újjáteremtő ereje. Vetélkedők, játékok, habparty színesítette a hetünket.

Ebben az évben rendhagyó módon nem családi nappal zártuk az alkalmunkat, hanem azzal kezdtük. Június 23-án vasárnap délelőttre hívtuk a szülőket gyermekeikkel együtt egy rendhagyó istentiszteletre. Ezen az alkalmon Gál Álmos keramikus és felesége tettek bizonyságot Isten életeteket formáló munkájáról. A közös ebéd után játékra, kötetlen együttlétre nyílt lehetőség.

A gyerekhét élményeiből a gyülekezet a június 30-i istentiszteleten egy kis ízelítőt kaphatott. A gyerekek zenés szolgálattal örvendeztették meg a hallgatóságot, vetített képes bemutatón idéztük vissza az emlékezetes pillanatokat. Végül pedig a hét során a foglalkozásokon legtöbb pontot gyűjtők ajándékban részesültek.

A nyár folyamán a roma gyerekek között is tartottunk gyermekfoglalkozást. Nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel fogadták a bibliai történeteket. Isten áldása legyen az elhintett igemagvakon.

 

Tiszanagyfalu

2019. június 24-28 között ismét gyermekzsivajtól volt hangos a Tiszanagyfalui Református Gyülekezet templomkertje. Játszóterünkön szinte minden nyári délutánon hallható ez a hang, de ilyenkor a napi 80-90 gyermek jelenléte teljesen betölti a teret. Ez alkalommal ráadásul a közeli Rakamazi Gyülekezetből is érkeztek résztvevők, lelkészükkel, Szabó Pál tiszteletes úrral.

A reggeli gyülekezés után közös énekléssel, aranymondás tanulással kezdtük a napokat. Ezt követően tízóraira került sor, majd négy korcsoportban, életkornak megfelelően dolgoztuk fel a napi történeteket. Heti témánk a templomépítés volt, ennek apropóját az adta, hogy templomunk éppen az idén 230 éves. Szó volt a templomról, mint Istennek szentelt térről, aztán egy templomtúra kapcsán alaposan megismerhettük a Tiszanagyfalui templomot. A bátrabbak még a padlástérbe is betekinthettek. A következő napokon a templom népéről, a gyülekezetről, illetve a testünkről volt szó, mint ami a Szentlélek temploma.

A délelőttök további idejében közös játék volt a program. Ebéd után rendszerint átismételtük az eddig tanultakat, majd közös sportolás és kreatív foglalkozás következett. Ezek után mindenkinek jól esett az uzsonna, mígnem 15.30 magasságában elcsendesedett az udvar.

Istennek vagyunk hálásak az üzenetekért, a szép időért, az odaszánt szolgálókért, segítő fiatalokért, és azért, hogy Szentlelke által Ő ma is köztünk, gyülekezetünkben, és bennünk lakik.


Rakamaz

Az idei évben különleges volt a vakációs gyermekhetünk, ugyanis Tiszanagyfaluval közösen tartottuk. Ennek voltak egyrészt személyi okai - lelkipásztorunk gyermeket szült májusban, a hitoktatónknak műtétje volt - másrészt voltak fizikai okai is, - az elmúlt években növekvő létszám miatt nagyon szűkösnek bizonyult az Imaházunk. Mivel Tiszanagyfaluval szoros kapcsolatban volt és van a gyülekezet, ezért jó döntésnek bizonyult, hogy hozzájuk menjünk át és közösen tartsunk gyerekhetet. Minden nap autókkal szállítottuk fiatalokat. Meglepetésünkre ott még jó pár rakamazi gyermekkel találkoztunk, akik az ottani iskolába járnak, így velünk nem is voltak kapcsolatban. Már ezekért a találkozásokért megérte közösen szervezni a gyerekhetet.

A napok közös énekléssel és témafelvezetéssel indultak. Ebben a blokkban volt még a napi aranymondás tanulása is. Ezt követően tízórai következett, majd korosztályok szerint csoportbeszélgetésben dolgoztuk fel a napi témákat. Az ebédet követően vetélkedőben, sportos és kreatív foglalkozásban vehettek részt a gyerekek. A nap végi uzsonna előtt összefoglaltuk, hogy miről is volt szó aznap.

A hét témáját az idén 235 éves Tiszanagyfalu Református Templom adta. A templom szerepéről, az ott összegyűlő Isten népéről beszélgettünk a héten.

Nagyon örülünk, hogy Andrássy Gergely nagytiszteletű úr fogadott minket.

 

Kállósemjén

2019. június 24-28-ig rendeztük meg a gyerekhetünket Kállósemjénben. Mintegy 40 résztvevővel. Ebben a gyermekeken kívül a segítő fiatalok és a felnőttek is benne vannak.

Halas történetek címmel hívtuk őket az alkalmunkra. Ahogy a cím is elárulja olyan bibliai jeleneteket ragadtunk meg, amelyekben szerepelnek a halak. S a cél az volt, hogy mi is valamennyien Isten horgára akadjunk. Az első négy napot Kállósemjénben töltöttük. 9-15-ig voltak szervezett programjaink. Előtte és utána egy órát pedig gyerekfelügyeletet tartottunk azoknak, akik ezt igényelték.

Pénteken Nyíradonyban voltunk a Hókusz-pókusz Kalandparkban, ahol a kisebb és nagyobb gyerekek is megtalálták az érdeklődésüknek megfelelő játékot.

Összességében tartalmas, magával ragadó 5 napot töltöttünk együtt.

Isten kegyelme, hogy minden bosszúság, betegség, váratlan, életet bonyolító helyzet nélkül.

 

Gáva-Vencsellő-Balsa-Szabolcs-Timár

Gáva-Vencsellő-Balsa-Szabolcs-Timár gyülekezeti körzetben 2019. június 24-28-ig került megrendezésre a hittanos gyermekek számára szervezett napközis gyermekhét.

Reggelenként a gyülekezeti körzetből érkeztek a gyermekek szüleikkel a gávai parókia udvarára, illetve akik igényelték, azoknak a gávai és a szabolcsi gyülekezetek kisbuszával segítettünk az átjutásban. „Tetőtől talpig”- ez volt a hetünk címe a Titusz Hitéleti Alapítvány tábori anyaga alapján, és valóban „tetőtől talpig”, szívvel-lélekkel voltunk mindnyájan jelen a héten. Segítők, mintegy 30-an, akik között voltak nagymamák, gyülekezeteink lelkes gyermekmunkásai, és az 50 órás önkéntességi idejük egy részét itt letöltő középiskolások. Kellett is a sok segítő kéz, hiszen kb. 80 gyermekért voltunk felelősek e néhány napban. Nem volt olyan bibliai történet, amit ne nagy figyelemmel hallgattak volna a gyermekek délelőttönként, ki-ki a maga csoportjában és nem volt az a tízórai-, ebéd- és uzsonnamennyiség, ami ne fogyott volna el. Mind testileg, mind lelkileg bőséget élhettünk meg e héten mindnyájan, gyermek, fiatal és felnőtt egyaránt. Az idén is volt buszos kirándulásunk, két nagy busszal és nagy kíváncsisággal érkeztünk meg a helyszínre, a nyíregyházi reptérre, ahol nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. Innen is szeretnénk megköszönni a szíves fogadtatást és a nagyon sok türelmet, amiben részünk lehetett. Hálásan gondoltunk vissza a tábor végeztével június 30-án, vasárnap délelőtt, a táborzáró Istentiszteleten az együtt megélt vidám és tartalmas tábori napokra.

Jó pár héttel mindezek után maradt a szívünkben a hála Isten felé és reméljük, 2020-ból sem fog hiányozni és megrendezésre kerülhet a napközis gyermekhét. Köszönet körzet gyülekezeteinek, a szülőknek, az adományozóknak, az egyházmegyénknek a támogatásért!

 

Buj

Az idén 4. alkalommal került megrendezésre a vakációs gyerekhét 2019. június 24-28 között a Buji református gyülekezetben. Mindennap 9 órakor gyülekeztünk a templomban ahol énektanulással kezdtük a napot.  A hét témája a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott Tetőtől-talpig anyagra épült, mely anyagot a fiatalok mondtak el a gyerekeknek! Nagy élmény volt a fiataloknak a bibliai történetek szereplői nevében elmondani az üzenetet a gyerekek számára! A gyerekek a történetek alapján közelebb kerülhettek az újszövetségi történetekhez, megérthették annak üzenetét.  A Bibliai történetek átbeszélése, az aranymondás megtanulása  után a gyerekek különböző feladatlapok megoldásával mélyítették el a hallottakat. Tízórai után kézműves foglalkozás, sportvetélkedő, batikolás, járőr versenyek színesítették a napot! Az utolsó napon  visszatekintettünk a héten tanultakra!

A délelőttöt közös ebéddel zártuk!        .

Köszönet érte minden segítőnek!

Istennek legyen hála a hét ajándékaiért amit lelkiekben kaphattunk!

 


 

Hálaadás a nyírtéti református templomban

Isten iránti hálaadással számolhatok be arról, hogy gyülekezetünkben 2019. szeptember 22-én hálaadó istentiszteletet tartottunk a megújult templomunkért, valamint emlékművet avattunk a Nyírtéten szolgált lelkipásztorokért. A több mint kilenc évszázados templomunk felújítási munkálatai 2017-ben, a reformáció 500. emlékévében kezdődtek el, és 2019-ben fejeződtek be.

Megújult a templom tetőszerkezete, tetőfedése, bemutatásra kerültek a régészeti feltárások, mint például a papi ülőfülkék, szentélybejárat, déli kapu, nyílászáró cserék, komplett bádogos munkák, külső-belső felújítás. Új templombútorzatunk lett, padok, szószék, megújult a liturgikus tér, padfűtés került kialakításra, és új hangosítás.

Az ünnepi alkalom tiszteletére az igét hirdette: Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; ünnepi beszédet mondtak: Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, valamint Kósa Lajos és Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselők.

Nagy szeretettel köszönjük meg segítségét mindazoknak, akik a munkálatok előkészítésében, kivitelezésében, és az ünnepség lebonyolításában részt vettek.

Mindezekért Istené legyen a dicsőség!

Papp Krisztián lelkipásztor, Nyírtét

 


 

230 éves a Tiszanagyfalui Református Templom

2019. szeptember 15-én hálaadó istentiszteletre hívogattak a harangok Tiszanagyfaluban, ahol a 230 éves református templomért, és a hozzá tartozó nyáj eddigi útjáért magasztaltuk Istent az ünneplő gyülekezet közösségében. Főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr hirdette az Igét, majd pedig köszöntésekre került sor.

Nagy öröm volt számunkra, hogy több olyan vendég elfogadta meghívásunkat, akiket régen láttunk, de akik saját bevallásuk szerint mindig is jó szívvel emlékeznek az itt megélt évekre, ide kötődő emlékekre. Elszármazott és korábban itt szolgáló lelkipásztorok, a régi időkben itt szolgáló, áldott emlékű lelkészek gyermekei, a településhez, gyülekezethez kötődő vendégek, illetve a falu jelenlegi elöljárói, világi és lelkészi méltóságok, mind-mind kedves szavakkal köszöntötték a gyülekezet tagjait. Külön öröm volt számunkra, hogy a Tiszanagyfaluhoz szorosan kötődő Rakamazi Református Misszió Gyülekezet tagjai is velünk ünnepeltek. A köszöntéseket zenés szolgálatok színesítették, illetve egy történeti visszatekintést is meghallgathattunk a Templom és a település múltjával kapcsolatosan.

Az istentiszteletet követően a Templom kertjében szeretetvendégséggel folytattuk az együttlétet, ahol a gyönyörű, késő nyári időben számos örömteli találkozásnak lehettünk tanúi. A vendégek és a gyülekezet tagjai egy-egy emlékplakettet kaptak ajándékba, amely a templom képével és egy bibliai idézettel az Istenhez való hűség fontosságára emlékeztet bennünket: „Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját!” Jelenések 2,10.

Tiszanagyfalura tekintve számos alkalommal ujjongtak a mennyei seregek egy-egy lelki születés, megtérés alkalmával. Azért imádkozunk, hogy az akkor munkálkodó Lélek továbbra is jelen legyen közöttünk, és erősítse, formálja, vezesse a 230 éves hajlékba érkezőket, hogy minél több ébredés, Istennek szentelt élet induljon el az örökkévalóság felé vezető úton. Istené legyen a dicsőség azért, hogy különösebb felújítás és elnyert pályázat nélkül is van okunk hálát adni a gyülekezet múltjáért, jelenéért, és Urunkban bízva reménységgel tekinthetünk előre a jövő felé is.

Andrássy Gergely lelkipásztor, Tiszanagyfalu

 

(további képek elérhetőek az alábbi linken: https://ttre.hu/tartalom/4907/10/gyulekezeti/230-eves-a-tiszanagyfalui-reformatus-templom )

 

 


 

Egyházmegyei Ifjúsági Tábor – avagy Hercegkút

 

Mi is az a Hercegkút? Egy település, ami csupán egy kis takaros község valahol Zemplénben, mégis sok fiatalnak egy olyan emlék és élmény helye, ami egész életükre hatással lehet. Hercegkúton került immár másodszor megrendezésre augusztus 4 és 9 között a Nyírségi Református Egyházmegye II. Ifjúsági Tábora, melyre több mint 60 fiatal jelentkezett. A tábor célja, hogy a kereső fiatalokkal megismertesse az Úr Istent, a pedig már hívő fiatalok hitét erősítse.  Hercegkút pedig a maga csodálatos környezetével lehetőséget teremtett arra, hogy nyugodtan, csendben, a zavaró tényezőket kizárva tudjunk Isten felé fordulni.

A tábor olyan volt, mintha egy nagy család lennénk. Mindenki mindenkivel beszélgetett és mindenkit szeretettel látott és fogadott. Jó volt érezni, hogy a Szentlélek folyamatosan munkálkodik, és olyan volt, mintha ölelő karjaival körülzárt volna minket megvédve minden veszélytől, megvédve az ördög munkájától.

A napok hasonló ütemterv szerint követték egymást. Reggel 7 órakor imaközösségen lehetett részt venni, majd fél óra múlva reggeli áhítat következett.  A tábor programjai mindenki számára kötelezően ajánlottak voltak, hiszen, ha valaki a táborba érkezik, akkor egyértelmű, hogy részt akar venni a programokon is. A reggeli áhítatokat a Nyírségi Egyházmegyéből érkező lelkipásztorok tartották, melyet dicsőítés előzött meg és zárt. Az énekek segítettek abban, hogy még inkább ráhangolódjunk Istenre. Fiatalos lendületük, csodálatos szövegük olyan volt, mintha a saját érzéseinket, a saját életünket írná le, a hívő ember küzdelmeit, nehézségeit és reménységeit. Majd a reggelit kiscsoportos beszélgetések követték. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy csoportnak én lehettem a vezetője. A fiatalok csodálatosak voltak, érezni lehetett Isten jelenlétét, s nagyszerű gondolatok és érzések törtek a felszínre miközben a döntések, a kísértések, a siker, a kudarc és a kitartás témákat jártuk körbe. Ezt követően pedig műhelyfoglalkozásokon vehettünk részt ki-ki a saját érdeklődési köre szerint. El lehetett például azon gondolkozni, hogy ,,Értékes vagy-e?”, mik „Az élet kérdései”, vagy éppen ,,Mit kérdeznél Istentől?”. Az ebédet közösségi játék, sportesemény, csapatverseny, vagy éppen egy laza, 5 órás túra követett, melyben testileg érezhettük a tábor idei témáját, hogy ,,úton” vagyunk.  Azonban az este sem telhetett eseménytelenül. Minden nap más és más vendéget fogadtunk a táborban. Részesei lehettünk egy fiatal jegyespár, egy lelkipásztor-vallástanár, egy középkorú házaspár, és egy idős házaspár bizonyságtételének, amelyek mind-mind szívből és hitből szóltak. Csodálatos volt hallani ezeknek az embereknek az életét, hogy hogyan élték meg nehézségeiket, s hogy amikor nagyon mélyre jutottak, hogyan álltak fel újra és újra Isten kegyelméből. Az esti vendégeknek köszönhettük a tábori igénket is: ,,Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit.” (Zsolt. 37,4) Az esti evangelizációkat Fejér Zoltán lelkipásztor tartotta igen lenyűgözően elénk tárva a szent sátor rejtelmeit. Az este zsíros kenyér party-val zárult.

A tábor különlegességei közé tartozik, hogy a fiataloknak lehetőségük volt „10 percezni”, amelynek értelmében egy általuk választott lelkipásztorral beszélgethettek életük, hitük kérdéseiről. Ezek a 10 percek esetenként az egy óra időtartamot is elérték, de nagyszerű, mély és őszinte beszélgetések történtek.

A záró, csütörtöki estén pedig lehetőségük volt a fiataloknak kifejezni azt, hogy életükben Isten mellett döntenek, és szövetséget köthettek vele, mely egy roppant felemelő pillanat volt. Látni azt, hogy hány fiatalt szólított meg az Úr, hány fiatal vállalta azt, hogy élete további részében Istennel együtt akar élni, érezni akarja az Ő teljességét, azt szeretné, hogy az álmai az Isten álmai legyenek, teljes valóját szeretné rábízni az Úrra. Egy felemelő és megható pillanatnak lehettünk részesei mindannyian, akik ott voltunk.

Bízom benne, hogy a tábort követően a mindennapokba kikerülve ezek a fiatalok megtalálják azt a közösséget gyülekezetükben, amely erősíti őket, amely segíti őket abban, hogy a hit útján maradjanak. Remélem, hogy jövőre ugyancsak találkozhatok ezekkel a csodás fiatalokkal, és még többen jönnek el megélni és átélni ezt a tábort, melynek hangulatát, lelkületét nem lehetne szavakkal kifejezni, érezni kell, mert nagyon jó!

Németh Nikoletta

 

(további képek elérhetőek az alábbi linken: https://drive.google.com/drive/folders/1TVtHDES-0IEuT_mlSBGsOuNDfm4xXmGg?usp=sharing )


 

 

Díjazottak

 

2019. május 31-én tartotta rendes közgyűlését a Nyírségi Református Egyházmegye, amelynek napirendi pontjai között már néhány éve szerepel a pedagógiai és diakóniai díjak kiosztása, melyet azoknak az alkalmazottaknak ítélnek oda, akik lelkiismeretesen és hivatásszerűen látják el feladatukat az egyházi fenntartású oktatási avagy szociális intézményekben.

 

2019-ben a következő személyek részesültek pedagógusi munkájukat elismerő díjazásban:

 

Varga György Imréné, aki 32 éve dolgozik pedagógusként, 2012. szeptember 1-jétől az Újfehértói Református Általános Iskolában magyar nyelv és irodalom szakosként.

Tanítási óráit saját készítésű szemléltető eszközökkel teszi a mai napig is változatossá. Fontos számára, hogy tanítványaival megszerettesse az olvasást. Osztályaival rendszeres látogatója a helyi városi könyvtárnak és múzeumnak, ahol ismeretterjesztő foglalkozásokon vesznek részt tanítványai.

Számtalan versenyre készíti fel tanítványait, nem sajnálva szabadidejét, akár még a nyári szünetet sem.

 

Németh Sándorné a Gróf  Dégenfeld Imre Református Általános Iskola tanítója, a 3. osztály osztályfőnöke Baktalórántházán.

Életpályáját a színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemzi. Magatartásával, munkabírásával, elhivatottságával példát mutat diákjainak, pedagógustársainak.

Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik.

 

Madai Erika a Báthori Anna Református Általános Iskola megbecsült pedagógusa.  Ének-zene és történelem szakos tanárként az innovációban élen járó, a módszertanban új utakat kereső szakember, aki hiszi, hogy a történelem segít kiigazodni az élet útvesztőiben, a zene pedig jó szolgálatot tesz az érzelmi egyensúly megtalálásában.

Példaértékű munkát végez osztályfőnökként is. Szívügyének tekinti a tehetséggondozást és a tanulók felkészítését a versenyekre.

Csoma Péterné a Jókai Mór Református Általános Iskola történelem-orosz és német szakos tanára, jelenleg történelmet és német tantárgyakat tanít.

1992-től - 27 éve - a Jókaiban dolgozik.

A megbízhatóság és a szakmai tudatosság jellemzi. Egyeztet, emlékeztet, segít, szervez, lelket önt gyerekbe, felnőttbe. Történelem tanítása a múltból gyökerező, jövőbe mutató, hiteles, igaz, és naprakész.

Osztályfőnökként anyai gondoskodással veszi körül tanítványait és azok családjait. Éppen 40 éve dolgozik a gyerekekért.

 

Berecz Istvánné óvodapedagógus 41 éve foglalkozik óvodás korú gyerekekkel. Munkájának része a néphagyományok tovább örökítése, és megszerettetése. Kiváló pedagógiai érzékkel és nagyfokú emberszeretettel alkalmazza a differenciált bánásmódot.

Pedagógiai és szakmai tevékenysége az intézményen túl Nagyhalász városában is ismert. Nemzeti ünnepekre több alkalommal is színvonalas műsorral készítette fel csoportjait. Elkötelezettség és hivatástudat jellemzi.

 

Diakóniai munkájáért elismerő díjban részesültek:

 

Simon Józsefné Korsoveczki Dóra gazdasági ügyintéző munkatárs a Kótaji Református Egyházközség Szeretetotthonában 17. éve teljesít szolgálatot. Ez idő alatt bizonyította rátermettségét. A hétköznapok feladatait szívvel, türelemmel látja el. Figyel arra, hogy az idősekhez legyen egy-két jó szava.

Meglátja, hol tudná segíteni az intézmény munkáját. Ha a szükség úgy kívánja, a konyhán és az ápolásban is lehet számítani a precíz és áldozatkész helytállására.

 

Krasznavölgyi Jánosné 2002. november 15-e óta dolgozik hűséggel a baktalórántházi református egyházközség idősek klubjában és szociális étkeztetésében, melyet első intézményeként alapított egyházközségünk.

Önkéntesként is hűségesen végzett az egyházban diakóniai szolgálatot, 2002-től az egyházközség ennek a munkának hivatalos keretet is tudott adni.

Ő tartja nyilván a gyülekezet betegjeit, hogy kellő időben tudják meglátogatni, bátorítani és erősíteni őket. Emellett szervezi az egyházközségi iratterjesztést.

Gincsainé Kovács Gabriella 15 éve a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség munkavállalója. Szociálpedagógusként, szakvizsgázott pedagógusként több szerepkörben, munkakörben végezte a rábízott feladatokat. Hivatástudata, szakmaszeretete, igényessége, pontossága, az egyházközség intézményrendszeréért érzett felelőssége a titka kimagasló eredményességének.

Magas színvonalú empatikus készségének, toleranciájának köszönhetően egyaránt fontosnak tartja az ellátottak, munkatársak és az intézmény érdekeit.

 

Bodnárné Kovács Mónika 2000 óta dolgozik a szociális szférában Nyírturán.

a Nyírpazonyi Református Egyházközség Simeon Szolgáltató Központ szociális gondozója. Aktívan részt vesz a munkaidőn túli közösségi programokban is.

Munkáját a munkahely iránti hűség jellemzi. A diakónia iránt érzett szakmai elhivatottságát a szakmai felkészülése és fejlődése is támogatja.

 

Gratulálunk a díjazottaknak! Kívánjuk, hogy az emberi adjon újabb lendületet munkájuknak és sokáig tudják szolgálni a rájuk bízottak javát az intézményekben és a családjaikban, s szolgálja mindez Isten dicsőségét!

 

Sipos Brigitta

lelkipásztor

 


 

Egyházmegyei hittanos vetélkedő

Első ízben került megrendezésre hittanos vetélkedő egyházmegyénkben. A katechetikai bizottság ötleteként valósult meg 2019. április 13-án, Virágvasárnap szombatján. Köszönet és elismerés illeti az egyházmegyei Katechetikai Bizottságot az előkészítésben, a megvalósításban és lebonyolításban való munkájukért!

Állami általános iskolák 3. és 4. évfolyamain tanuló hittanos diákokból álló 3-5 fős csapatok nevezhettek be a vetélkedőre. A téma Mózes élete volt a születésétől a pusztai vándorlás azon időszakáig, amíg a nép megkapta a Tízparancsolatot.

A templomban megtartott áhítattal kezdődött az alkalom, amelyen Szerencsiné Ujvári Julianna kislétai lelkipásztor szolgált, aktuálisan Mózes történetéből vette fel a textust. Majd a Kálvin teremben kereste meg helyét az a 36 csapat, amely benevezett és szépen fel is készült a megmérettetésre. Minden csoport egy előre megírt bemutatkozó versikét adott elő, amely nemcsak a névválasztásukat magyarázta meg, hanem habitusukat, hozzáállásukat, versenyszellemüket és érkezésük célját is tudatta a hallgatósággal. Voltak Nílus menti kosárfonók, Csipkebogyók, VAV, Választottak, Púá és egyéb, a bibliai leírásból kézenfekvő vagy papi fantáziát megmutató csapatnevek.

A „mérkőzés” két nagyobb egységben történt. Megszerzett pontjaikat „manna” formájában egy kosárban gyűjtötték a versenyzők. Meggyőző volt látni a gyerekek lelkesedését, ügyességét. Végig jól teljesített mindegyik csapat, beleadva a témában szerzett minden tudásukat. Élvezték a nagyon izgalmas, Mózes történetét sokoldalúan megközelítő, az ismeretanyagot változatosan felmérő feladatokat. A tudásanyagon túl még az ügyességük is szerepet kapott a válaszadásban. Az igaz vagy hamis feladat feleletadásánál színekkel megkülönböztetett, igaz vagy hamis, tojástartóba kellett beletalálniuk egy pingpong labdával. Ez a nem könnyű ügyességi feladat sok csapaton kifogott. Nagyon tetszett a gyerekseregnek a Mózes életét feldolgozó rajzfilmből való néhány bevágás, amelynek ismerni kellett a bibliai folytatását. Végig sikerült fenntartani bennük a versenyszellemből, a tudásuk megmutatásának akarásából fakadó kellő feszültséget.

A finom ebéd után izgatottan várta minden csapat az eredményhirdetést. Az első három helyezett között holtverseny alakult ki, amit activityvel döntött el a zsűri. Végül a következőképpen alakult a végeredmény: Nyírmeggyes csapata az 1., Kisléta a 2., Nyírpazony a 3. helyezést érte el. Az első három helyezet csapat tagjait egy-egy játékkal jutalmazták, a többiek egy csokoládét és egy igés ceruzát kaptak. Mindegyik csapatnak gratulálunk! Kíváncsian várjuk a következő hittanos vetélkedőt!

Sipos Brigitta lelkipásztor


 

Körzeti Presbiteri Találkozó

„De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”(1Kor 15,57-58).  Ennek az Igének a fényében telt a vasárnap délután Kislétán, ahová a Nyírségi Református Egyházmegyében működő egyik lelkészi kiskör 11 gyülekezetéből (Encsencs, Kállósemjén, Kisléta, Mérk, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírmeggyes, Nyírvasvári, Szakoly, Tiborszállás) érkeztek a lelkészek, presbiterek és pótpresbiterek a Körzeti Presbiteri Találkozóra.

2019. március 24 –én délután három órára közel 120 fő gyűlt össze a Kislétai Református Egyház templomában azért, hogy testvéri közösségben imádkozzanak, lelkesedést, bátorítást kapjanak. Az alkalom Szerencsi Imréné, Kislétai lelkész köszöntő szavaival kezdődött, majd Hollósi István lelkipásztor tartott áhítatot. Ezt követően egy Bódás János vers következett Kovács Józsefné presbiter előadásában. Készülődve húsvét ünnepére, Szerencsi Imre lelkész az ünnephez kapcsolódó énekének tanításával gazdagította az egybegyűlteket. Ezután dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese tartott elgondolkodtató, bátorító előadást a témában. Ezt követően minden gyülekezetből egy presbiter röviden beszámolt arról, hogy a saját közösségükben melyik az a három kiemelt dolog, amit a gyülekezet építésében a legfontosabbnak tartanak és a gyakorlatban milyen lépéseket tesznek ezek megvalósulásáért. Összefoglalva a beszámolókat három fontos terület körvonalazódott: a hitélet gyakorlása, a hitmélyítés; a misszió és a diakónia. Ezen sarokkövek köré pedig változatos alkalmak épülnek minden generációt magában foglalva, a gyülekezet adottságaihoz és lehetőségeihez mérten. Ezt követően a Magyar Református Presbiteri Szövetség Nyírségi Területi Szervezetének képviselője Kis Böndi János köszöntötte az egybegyűlteket.  A köszöntés után Várnagy Roland presbiter tett bizonyságot arról az útról, amelyen Isten Szentlelke által újjászületett életet nyert. A záró gondolatokat Szerencsi Imréné a kislétai református gyülekezet lelkésze mondta el, majd elhangzott a szeretetvendégségre való meghívás. Záró ének után a megterített asztalnál tudtuk tovább folytatni a beszélgetést, ismerkedést.

Áldott alkalomban lehetett része mindazoknak, akik jelen voltak ezen a vasárnap délutánon. Bennem az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg az alkalom végére: nem hiábavaló az, amit Isten értem elvégzett áldozatáért hálából teszek, nem hiábavaló az a munka, szolgálat, amit önzetlenül Isten dicsőségére végzek. Nem hiábavaló az, ha hidat és nem falat építek munkám során, hiszen Isten Jézusban hidat épített ember és Isten közé. Nem hiábavaló a mi munkánk, akkor sem, ha sokszor látszólag nem mozdulnak a vizek, hiszen Isten munkálkodik és a kövekből is tud fiakat támasztani. „Hagyd az Úrra útadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5)

Szerencsi Imréné lelkész

 

 Katechetikai Szakmai Nap


2019. február 2-án igen izgalmas napnak néztek elébe egyházmegyénk hitoktatói, lelkipásztorai, hiszen akik ott voltunk a Nyíregyháza-Városi Gyülekezetben nagy élményekben lehetett részünk. Ezen a napon került ugyanis megrendezésre a II. Egyházmegyei Katechetikai Szakmai Nap, melyet az idén  a „Kalandok és álmok” élménypedagógiai műhely munkatársai tartottak.

 

A regisztrációra 09:00 órától volt lehetőség. 09:30-tól Dr. Gaál Sándor esperes úr tartott áhítatot a Bibliaolvasó Kalauz szerint az aznapra kiírt újszövetségi igeszakasz alapján (János evangéliuma 5: 37-47.). Megemlítette az áhítatban azt is, hogy a mai kor kihívásaira reagálva szükséges új módszereket, új eszközöket használni ahhoz, hogy az evangélium örömhíre eljusson a gyermekek szívéhez.

10:00-tól a résztvevőket három csoportra osztották. Az így kialakított csoportok résztvevői három különböző helyszínen más-más élményeket megtapasztalva próbálhattak ki olyan nagyon egyszerűen megvalósítható, de rendkívül tartalmas játékokat, feladatokat, amelyek segítségével nagyobb önismeretre juthattunk, pillanatok alatt igazi csapattá formálódtunk és jobban elmélyülhetett bennünk az adott bibliai történet.

12:00-tól 13:00-ig közösen ebédeltünk, és alig vártuk, hogy a csoportokban újra folytathassuk a délelőtti nagy élményszerzést, de egy másik helyszínen, más játékok kipróbálásával, más bibliai történetet feldolgozva.

Nekünk nagyon sokat jelentett ez a szakmai nap. Először is jó volt ismét együtt lenni, és jobban megismerni azokat, akik az egyházmegyénkben gyermekek között szolgálnak. Sokat is segített ez az együtt töltött nap, mert az élménypedagógiai műhely munkatársai vezetésével rengeteget tanultunk, tapasztaltunk, mi magunk is formálódtunk. Azóta már több mindent tudtunk használni az ott megtanultakból a hittanórákon.

Amit pedig mindannyian megtanulhattunk: ha szeretetteljes légkörben, élményeket nyújtó módszerekkel  igyekszünk tanítani a ránk bízott gyermekeket, akkor jó reménységgel lehetünk afelől, hogy egyre kevésbé lesz szükség a fegyelmezésre.

Buriánné Fehér Nikolett

Veresné Szücs Judit


HÁLÁBÓL FAKADÓ AJÁNDÉK


Amikor ezt a felkérést megkaptam – írjak pár sort, hogy is kezdődött ez az egész – azt kérdeztem magamtól: mit is írhatnék magamtól? Ekkor jött az igei bíztatás a Jeremiás 33:3-ból: „Kiálts hozzám és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz!”

Az életünk úgy alakult, hogy hosszú orvosi vizsgálat után kiderült, hogy a férjemnek súlyos szívműtétre van szüksége. Megtörtént a műtét. Műtét utáni állapotában akadt olyan dolog, ami még nehezítette a helyzetét. Ez egy EKG készülék volt, amit több napon keresztül hordoznia kellett. A kórházi pizsamán nem volt zseb. A férjem nem mindig tudta megfelelően elhelyezni, gyakran kicsúszott, kiesett a pizsamából. Nehezítette a közlekedést, a mozgást, ezért kérte, hogy valami tartórészt vegyek, vagy varrjak ennek a készüléknek. Szégyellte, hogy olyan sokszor kellett riasztani az ápolókat: volt, amikor az elem elgurult, volt amikor az egész készülék szétesett. Amikor hazajöttem a kórházból még akkor este elkészítettem két darab tartó tokot a 24 órás EKG gépnek, arra gondoltam a másik szobatársnak is hadd jusson belőle.

A kórházból való távozás előtt a nővér kezébe adtunk ezekből a tokokból. A kórházi dolgozó elmondta, hogy milyen nagy szükség  lenne több ilyen tartóra. Így jött a gondolat: milyen jó volna, ha a nőszövetség tagjaival készítenénk ezt el. Hosszú vívódás, tusa volt bennem: szóljak, vagy ne szóljak. Végül döntöttem és felhívtam erdei Istvánné Manyikát, aki igent mondott. Közben imádságban kértem az Urat. Még mindig biztosabb akartam lenni a dologban. Tiszteletes asszonnyal is beszéltünk erről. Ő is bátorított, hogy kezdjük el. Kedd esténként jöttünk össze a gyülekezeti házban. Igei bevezetéssel és imádsággal kezdtük az alkalmat és énekeltünk is. Ezután kezdődött a varrás. Én a varrógépen készítettem el a zsákocskákat, a többi Testvér pedig 70 centiméteres szalagokat varrt rá akasztónak és piros szíveket díszítésül. Közben rájöttünk, hogy ez az idő kevés lesz. Aki tudott, haza is vitt a varrni valóból. 60 darab készült el ezekből a vászon tartókból. Még mielőtt becsomagoltuk mindegyik egy – egy bibliai idézetet helyeztünk, amelyekben a közös az volt, hogy a szív szó szerepelt benne.

Eljött a nap – november 30-án – és elindultunk Debrecenbe. Nyolc fővel vittük el az adományt a Klinika Kardiológiai Osztályára. A nővér, akivel akkor találkoztunk először nem tudta miről van szó. Lassan – lassan megértett mit szeretnénk, s máig bennem van az arckifejezés, amivel az adományra reagált. Meglepetés és öröm, könnyes szemek, ezt tükrözte az a kifejezés. 60 darab vászon tartót hagytunk ott. Boldogan indultunk el a gyülekezeti kisbuszhoz, de mégis mindenki egy kicsit magába szállva elcsendesedve lépkedett.

Szeretném megköszönni mindenkinek a hozzáállását és Istennek a bennem elvégzett munkáját! Köszönöm a férjemért és az értünk elmondott sok – sok imádságot! - Karácsonyi ajándékként hadd szóljon néhány sor egy versből mindenki számára:

„Taníts meg hát szívből kiáltani,

Ne csak szájjal, szívvel mondani:

Ahogy T akarod, ne, ahogy én

A békesség csak így lesz az enyém.

 

Lehet az út tövises, meredek,

Amerre vezetsz bátran mehetek.

S mindennapi kérésem az marad:

Add, hogy csupán Téged akarjalak!

 

Legyen akaratod most és mindörökké,

Igen, fogd meg kezem, fogadd el szívem!

S ha utad célját el is takarod, hiszek!

Legyen ahogy Te akarod!

Mindenkinek kívánok magam és a férjem nevében áldott karácsonyi ünnepeket:

Nyírmeggyes, 2018. december 7.                  Budaházi Gáborné

a Nyírmeggyesi Református Egyházközség Nőszövetségi tagja


GYÜLEKEZETI BARÁTKOZÓ Nagyecsed – Nyírmeggyes: 2018. december 9
.

Kedves meghívásnak tehettünk eleget a fenti időpontban. Fábiánné Varga Éva Nyírmeggyesről, gyülekezetünkből indult és választotta a lelkészi hivatást.  Férjével néhány éve Nagyecseden szolgálnak. Bár a két település közötti távolság nem nagy mégis más-más egyházmegyéhez tartozunk, nem sokat tudunk egymás gyülekezetéről.  Ők korábban már jártak nálunk és most mi örömmel fogadtuk el visszahívásukat. Énekkarunk hetek óta készül a karácsonyi istentiszteletre, ebből a műsorból vittünk most magunkkal egy rövid ízelítőt ajándékul bemutatkozásként. Néhányan a gyülekezetből is csatlakoztak hozzánk, így mintegy húsz fős küldöttség indult el és érkezett Nagyecsedre, a Kistemplomba.

Adventi fénnyel és örömmel várt a gyülekezet. A gyülekezés ideje alatt együtt énekeltük a kivetítőn olvasható éneket: „Én még mit sem tudtam Rólad, Te már akkor szerettél…”. Volt, aki már ismerte, mások hamar megtanulták e szép éneket.

Istentisztelet kezdetén a helybeli lelkipásztor, Fábián Csabáné köszöntötte kis küldöttségünket. Régi adventi éneket lapról énekeltünk végig: „Szállj, szállj magasra szíveink reménye…” (315 dics. dallamára)

Ezt követően Pótorné Jäger Krisztina bizonyságtételét hallgatta meg a gyülekezet. Az őszinte szavak minket is elgondolkodtattak: „Hogyan talált rám Isten – és én Őreá?” Előbb ismert, mint megszülettünk, bár évek telhetnek el, de a hívás mindig időben érkezik. Megváltozik életünk, tervünket, jövőnket Ő formálja, ha elfogadjuk.

A nagyecsedi énekkar a tanult karácsonyt-váró énekeikből mutatott be néhányat felkészítve az igei szolgálatra, melyet lelkipásztorunk a Jeremiás 13:15kk. alapján tartott. Az Úr megszólít felfuvalkodottságunkban, fenyíti népét, felszólítja „dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket, mielőtt sötétséget szerezne…” hangzott a választott népnek mielőtt fogságra vitetné azokat.

Az imádság után Túrmezei Erzsébet: Hit által c. versét Éles Sándorné szavalta, - e két szót nyomatékkal szívünkre helyezve.

Gyülekezetünk életéről, munkájáról, terveiről, ismertetőt és összefoglalót Talabos Endre gondnokunk állított össze. Mint újonnan megjelenő szolgálati ágról a Nőszövetség néhány hónapjáról is beszámoltunk és adtunk át a gyülekezetnek egy adventi kis terítőt                            ( Budaházi Gáborné munkáját ) a találkozó emlékére.

A mi énekkarunk is kiállt, készülő ünnepi műsorunkból három darabot mutattunk be.

Advent idején énekeltük és hallgattuk a karácsony üzenetét.

A mi ismereteinket gazdagítani, a vendégfogadó gyülekezet életéről, szolgálatairól, munkaágairól Mándi István presbiter számolt be. A tanár úr utalt arra, hogy mind történelmi múltjában, ősi és nagyszabású, mind hitvalló életében nagy létszámú erős akaratú nép lakik itt.  Az ezerkilencszázas években épített Nagytemplom és az ezerkilencszáz ötvenes években épített Kistemplom kifejezője mindennek. Ma a reformátusok létszáma háromezer fő, még mindig a Szatmári Egyházmegye legnagyobb gyülekezetei közé tartozik. Él is ezzel mind az alkalmak megjelenítésében, mind szolgálati ágaiban behálózva a várossá nőtt települést. Mindemellett görög és római katolikus vallású egyházakkal is testvéri kapcsolatot ápolnak.

Ott is működik Nőszövetség – Lorántffy Zsuzsanna nevét vették fel. A gyülekezeti életben, rétegmunkában sokféle segítséggel jelennek meg. Mi is kaptunk ajándékot – az általuk készített bibliai jelzőt.

Még két szavalatot hallgattunk, - érdekes módon mindketten Ko-vácsné nevűek – Kovács Gyuláné és Kovács Józsefné ( Nyírmeggyesről ) kedvesen mondták el az általuk választott adventi verseket, - mi mindkettőt szívesen fogadtuk.

A záró ének után a két gyülekezet lelkipásztora az ajtóban kéz-fogással köszönt el a gyülekezettől és átkísérték a megjelenteket a Műve-lődési Házba a terített asztalhoz. A vendéglátás a gyülekezet asszonyainak fáradtságával, szeretetével kifejezte a gyülekezet kedvességét irántunk.

Minden résztvevő hálával köszöni meg Istennek, hogy ebben az élményben részeltetett bennünket.

Így történt a mi GYÜLEKEZETI BARÁTKOZÓNK.

 

Nyírmeggyes, 2018. december 9.                 Hírül adta: Erdei Istvánné ny. lelkipásztor


 

"Életre bátorító katechézis" - Szakmai Nap Nyíregyházán

 


 

"Életre bátorító katechézis" címmel tartottak ökumenikus szakmai napot hitoktatók és lelkipásztorok számára Nyíregyházán, a Városi Református Egyházközség kazettás gyülekezeti termében 2018. november 24-én. A napot Dr. Gaál Sándor református esperes nyitotta meg, majd Felföldi László plébános köszöntötte a mintegy 60 résztvevőt. A nap címét adó előadást Dr. Bodós Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszékének vezetője, egyetemi docens tartotta. Szorongó világban élünk, az életminőségi kutatások eredménye lehangoló, s mindeközben a Szentírás elvitathatatlan üzenete a bátorítás - hangsúlyozta, majd példákat is hozott ezekre a bátorító kijelentésekre a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Meglátása szerint a bátorítás motívumának meg kell jelennie a katechéta szemléletében, a kapcsolatainak minőségén és a tanított bibliai szövegek értelmezésében. Végül tanárnő Noé jól ismert történetén keresztül szemléltette ennek gyakorlati következményeit a hittanórákon. Az előadást követően Kustárné Almási Zsuzsanna és Dr. Arany Erzsébet vezetésével különleges betlehemezés következett, amelyben a szereplők játék közben tudták meg, kit alakítanak, és spontán módon rögtönözték megnyilvánulásaikat. Az érzelmekre is ható, tanulságos darabot közös feldolgozás követte. Ezután a római katolikusok vendégszeretetét élvezve, ebéd mellett folytatódott az ismerkedés, beszélgetés. Az ebédszünet után a DRHE Katechetikai Központja oktatói jóvoltából a résztvevők egy egyszerű bábkészítő foglalkozásban is kipróbálhatták magukat. A program végeztével szép ökumenikus egységben és sok értékes gondolattal indulhattak neki a hitoktatók az adventi időszaknak.

 

Bodnár Máté
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló